Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

Steeds meer scholen kiezen op basis van een ontwikkelde onderwijsvisie voor ICT-middelen, om daarmee persoonlijk en gedifferentieerd leren op maat beter mogelijk te maken.Hierdoor nemen digitale leermiddelen een steeds grotere plaats in, niet alleen aanvullend op boeken maar ook vervangend. Ieder jaar gaan meer leerlingen met persoonlijke ‘devices’ werken. De inzet van digitale leermiddelen heeft gevolgen voor het distributieproces en de rol van de distributeurs. Aan de distributie van foliomateriaal worden andere eisen gesteld dan aan de toegang tot digitaal leermateriaal.

In 2018 is een aanbestedingstraject leermiddelen doorlopen om te komen tot collectieve contracten voor leermiddelen voor alle scholen van de vereniging. In de aanbesteding is meegenomen dat er tussen de verschillende scholen een grote diversiteit bestaat aan ICT-kennis, ICT-middelen en ICT–beleidskeuzes.

De aanbesteding is uitgezet in twee percelen. Scholen met een intern leermiddelenfonds. (ongeveer 20%) en scholen met een extern leermiddelenfonds (ongeveer 80%)

Er zijn structurele contacten met o.a. Kennisnet, de VO-raad en andere grote schoolbesturen om kennis en ervaringen rondom leermiddelenbeleid en het aanbesteden van leermiddelen te delen. Ook is er regelmatig contact met de (grote) uitgeverijen om de ontwikkelingen te volgen.