Personeelsinformatiesysteem

Tijdens de Europese aanbesteding in 2015 is gekozen voor de HRM-applicatie van AFAS Software B.V. In de afgelopen jaren is AFAS verder geïmplementeerd. Op een paar scholen na zijn alle scholen gestart met de verzuim- en afwezigheidmodule. Daarbij is het mogelijk gemaakt om gegevens te koppelen met de applicaties van de diverse arbodiensten.

In 2018 is een gedeelte van het personeelsverwerkingsproces effectiever en efficiënter ingericht door geautomatiseerde aanlevering van de gegevens. De scholen kunnen naast eerdere processen alle mogelijke vormen van contractmutaties, interne verplaatsing, bevorderingsvoorstel en het formulier reiskosten woon/werk digitaal verwerken.
Na inventarisatie van wensen en processen bij de scholen voor de overige formulieren/ processen is gestart met het digitaliseren van de resterende processen. Na afronding van deze digitaliseringsslag zijn er (op enkele uitzonderingen na) alleen nog maar digitale formulieren/processen voor de verwerking van salarismutaties. Daarbij ontvangt de school nu 70 dagen voor het einde van het contract een signaal waarbij ze kunnen kiezen voor ‘nieuw contract’ of ‘uit dienst melden’.
De scholen hebben ook de mogelijkheid om verklaringen omtrent gedrag en diploma’s te uploaden. Na registratie op het bureau worden deze in het digitale dossier van de medewerker geplaatst.