Benutten van diversiteit

Diversiteit binnen de vereniging

De vereniging stimuleert het benutten van diversiteit en inclusie. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten. Diversiteit bevordert de inzet van een goede mix van talenten in de organisatie. Inclusie zorgt voor de manier waarop met deze mix wordt omgaan. De personeelsleden op de scholen hebben een voorbeeldfunctie voor de leerlingen. Rolmodellen kunnen het verschil maken in de keuzes die een leerling maakt op zijn levensweg. Diversiteit gaat binnen de vereniging niet alleen over mannen en vrouwen maar bijvoorbeeld ook over jong en oud, mate van inzetbaarheid, migratieachtergrond en geaardheid.

Ontwikkelingen 2018

Het diversiteitsbeleid richt zich op diversiteit in de volle breedte. Dit komt ook tot uiting in de verschillende manieren waarop in de vereniging kennis en vaardigheden op dit thema gedeeld wordt.

Activiteiten in 2018:

  • In januari: een verenigingsbrede bijeenkomst 'Begrip voor elkaar' met onder andere keynote Jitske Kramer (antropologe) en workshops door Volkan Tasdan (positiviteits-goeroe) en Imam Azzedine Karrat.

  • Medewerkers van verschillende scholen waren betrokken bij de voorbereidingen voor een nieuwe verenigingsbrede bijeenkomst in 2019: ‘Kijken en zien’.   

  • Tijdens het jaarlijkse GMR-congres is een workshop over diversiteit en inclusie gehouden.

  • Als ondertekenaar van het charter ‘Talent naar de Top’ nam de vereniging weer deel aan het cross-mentoring programma waar leiders uit de top gekoppeld worden aan vrouwen uit de subtop. Van één koppel in 2017 naar twee koppels in 2018 tot een aanmelding van vier koppels voor 2019.

  • In het inkoopprotocol is bepaald dat bij aanvang van elk inkooptraject onderzocht dient te worden of er invulling gegeven kan worden aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  • Op scholen wordt aandacht besteed aan ‘diversiteit en inclusie’. Zo zijn er bijvoorbeeld scholen die bewust aandacht vragen voor LHBT en bewust kansen bieden aan arbeidsgehandicapten.

  • Via schoolplannen, interne nieuwsbrieven, website en jaarverslag wordt in- en extern het belang van diversiteit en inclusie onder de aandacht van de medewerkers gebracht.

Resultaten 2018

Benoemingen in 2017 en 2018 hebben geleid tot een onevenwichtig percentage vrouwen (25%) in de raad van toezicht. De uitvoering van het m/v diversiteitsbeleid voor de vereniging ligt voor de top op koers met 42,6% vrouwen (41,4% in 2017). En laat in de subtop een forse groei zien van 37,5% vrouwen in 2017 naar 41,1% vrouwen in 2018.