Script!

Koers 2023 bepleit ‘samen leren’ in de betekenis van ‘leren van en met elkaar’. Kennisdeling is daarbij onmisbaar. Dat geldt nog sterker voor praktijkonderzoek van docenten, die op methodologisch verantwoorde wijze nagaan of hun lespraktijk het leren van leerlingen verbetert. Het bereikbaar maken van praktijkonderzoek is een kwaliteitseis. Het is zo mogelijk een collegiale dialoog te voeren over het onderzoek. Het ‘webbased’ platform www.script-onderzoek.nl maakt die kennisdeling en dialoog mogelijk.

Script! biedt ruimte aan docenten en onderzoekers van de lerarenopleidingen die verbonden zijn aan de academische opleidingsscholen om te publiceren. Er zijn vijf publicatierubrieken:

Ook leerlingen kunnen onderzoek in het kader van hun profielwerkstuk delen met de wereld via Script! Student Talks. Het gaat om leerlingen die door de school zijn voorgedragen voor de OMO-profielwerkstukprijs. De redactie van Script! speelt zo in op de ontwikkeling van onderzoeksleerlijnen voor leerlingen:

Script! blijft goed bezocht en is zelf in vergelijking met 2016 en 2017 beter bezocht. Een globale vergelijking maakt dit zichtbaar:

Jaar

Sessies

Gebruikers

Pagina weergave

2016

5.573

4.329

12.815

2017

6.353

5.002

13.777

2018

7.960

6.531

14.366

Bron: google-analytics

De redactie bestond dit verslagjaar uit dr. Q. Elvira (Radboud Universiteit), dr. R. Aarts (Tilburg University), dr. M. Thurlings (Technische Universiteit Eindhoven) en dr. J. Hulsker (vereniging Ons Middelbaar Onderwijs).