Koers 2023

Koers 2023, het strategisch beleidsplan van de vereniging, is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van de vereniging, te inspireren en uit te dagen. De rode draad in Koers 2023 is ‘leren van en met elkaar’:

Lees meer ›Koers 2023

Bestuurlijke cycli

In 2018 is een animatie gemaakt waarin de bestuurlijke cycli op een aansprekende manier zijn samengevat.

Lees meer ›Bestuurlijke cycli

Identiteit - Samen leren en leven

In het document 'Zingeving en goed onderwijs' (bijlage 7) wordt de identiteit van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs vanuit vier ethische begrippen benaderd: goed onderwijs, goed mens-zijn, goed leven en goed handelen.

Lees meer ›Identiteit - Samen leren en leven

Integriteit

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft in 2017 een integriteitscode opgesteld die bindend is voor alle medewerkers op de scholen en het bureau, en alle bestuurlijke organen.

Lees meer ›Integriteit

Benutten van diversiteit

De vereniging stimuleert het benutten van diversiteit en inclusie. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten.

Lees meer ›Benutten van diversiteit

Kennisdelen

De eerder geformuleerde ambitie over kennisdelen is onveranderd van kracht. Binnen de vereniging wordt op verschillende manieren kennis gedeeld.

Lees meer ›Kennisdelen

Directeuren Netwerk OMO (DNO)

DNO is een netwerk van zo’n 80 directeuren en directieleden binnen de vereniging. Dit netwerk organiseert jaarlijks een aantal inspirerende studiedagen.

Lees meer ›Directeuren Netwerk OMO (DNO)

OMO2

OMO2 is een netwerk voor het middenmanagement binnen de vereniging. Binnen dit netwerk wisselen ongeveer 200 leidinggevenden kennis en ervaringen uit met als doel: leren van en met elkaar.

Lees meer ›OMO2

Meesterlijke Ontmoetingen

De Meesterlijke Ontmoetingen zijn bedoeld om kennisdeling binnen de vereniging te bevorderen. Ze dragen bij aan de ambitie van de vereniging om de blijvende professionalisering van docenten en onderwijsondersteunende medewerkers te stimuleren.

Lees meer ›Meesterlijke Ontmoetingen

Script!

Koers 2023 bepleit ‘samen leren’ in de betekenis van ‘leren van en met elkaar’. Kennisdeling is daarbij onmisbaar.

Lees meer ›Script!