ProMotion – ruimte voor loopbaanontwikkeling

ProMotion is het interne loopbaancentrum van de vereniging. Medewerkers en leidinggevenden kunnen hier terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling. ProMotion biedt zowel individuele trajecten als groepsgerichte trainingen.

In 2018 hebben 175 medewerkers een individueel traject bij ProMotion doorlopen. Een minimale toename ten op zichte van 2017 (169). De verhouding tussen OP en OOP bij individuele trajecten is grofweg 7:3. Dit is ongeveer gelijk aan 2017. Daarnaast hebben 135 medewerkers aan de trainingen en workshops (open inschrijving) deelgenomen.

Naast de trainingen en workshops op open inschrijving vinden in toenemende mate ‘maatwerktrainingen’ plaats op verzoek van de scholen. In 2018 hebben 385 medewerkers gebruik gemaakt van deze maatwerktrajecten op locatie.

ProMotion en de management consulenten personeel hebben in 2018 het opleidingsaanbod voor leidinggevenden doorontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk aanbod van een vijftal trainingen.

De negende editie van de Loopbaan4daagse, in november 2018, was wederom succesvol. In totaal hebben 429 deelnemers zich ingeschreven voor een van de activiteiten uit het uitgebreide aanbod. Vooraf en tijdens de pauze met buffet was in het loopbaancafé ruimte om verder met elkaar kennis te maken en te netwerken. De meeloopactiviteiten vonden plaats binnen de vereniging maar ook bij andere bedrijven en instanties.

Kijk voor meer informatie over ProMotion op de in 2018 vernieuwde website: promotion-loopbaanontwikkeling.nl.