OMO ICTOdag

Naar aanleiding van een brainstormsessie met een grote groep docenten en ICT-coördinatoren is in 2016 besloten een aantal veranderingen door te voeren in de opzet van de jaarlijkse OMO ICTOdag. Uit de evaluatie van de OMO ICTOdag 2016 bleek dat de veranderingen positief ervaren zijn en dat deze vastgehouden worden bij volgende edities.

Dit heeft geleid tot de volgende ingrediënten voor de OMO ICTOdag van 2018.

  • Actueel thema (binnen de vereniging) gekozen: formatief evalueren;

  • Meer workshops en presentaties vanuit de scholen, passend bij het thema;

  • Alleen voor de scholen bekende commerciële partijen. De leveranciersmarkt is gehandhaafd;

  • Meer gericht op docenten dan op andere doelgroepen;

  • Programma met presentaties van 40 minuten en workshops van 80 minuten;

  • Iedere OMO-medewerker heeft een persoonlijke uitnodiging per mail ontvangen;

  • ‘Key note’ passend bij het thema van de dag: Pedro Debruyckere

  • Een dag voor en door OMO personeel.

De OMO ICTOdag 2018 trok 252 bezoekers. In 2019 wordt er een kleine activiteit georganiseerd door de ICTO werkgroep. De volgende OMO ICTOdag vindt plaats in het voorjaar van 2020.