Herschikking, samenwerking, fusie en overname

Roosendaal

Door de demografische ontwikkelingen in de regio Roosendaal vindt een terugloop van het aantal havo- en vwo-leerlingen plaats. Daarom is OMO scholengroep Tongerlo met de betrokken partijen in een traject bezig om te komen tot het samengaan van de afdelingen havo en vwo (inclusief gymnasium) van het Gertrudiscollege en het Norbertuscollege. Uiteindelijk resulteert dit in het Norbertus Gertrudis Lyceum aan de Lyceumlaan en de Norbertus Gertrudis mavo aan de Vincentiusstraat.

’s-Hertogenbosch

In het verslagjaar zijn de plannen verder uitgewerkt om het Jeroen Bosch College en het Rodenborch-College op één nieuwe locatie, aan de Groote Vliet in Rosmalen, samen te laten gaan.

Ook voor het vmbo worden in de stad gesprekken gevoerd om een breed en bestendig aanbod in de stad voor de toekomst te behouden.

Regio Boxmeer

Voor de regio Boxmeer hebben Scholengemeenschap Metameer en Ons Middelbaar Onderwijs intensieve gesprekken gevoerd om kwalitatief goed onderwijs voor de regio te behouden. Door de krimp van het leerlingenaantal vormt dit de komende jaren een uitdaging. Een intensieve samenwerking en uiteindelijk een samengaan zal dan ook noodzakelijk zijn. Het afgelopen verslagjaar zijn de voorbereidingen getroffen om te komen tot een bestuursoverdracht van Metameer aan Ons Middelbaar Onderwijs. Na goedkeuring van de verschillende gremia, staat een formele aanvraag van de bestuurlijke fusie gepland voor het voorjaar van 2019. Het is dan ook het voornemen om Metameer vanaf 1 augustus 2019 onderdeel van de vereniging te laten zijn.

Bergen op Zoom

Ook de regio Bergen op Zoom heeft de komende jaren te maken met een sterke leerlingendaling. Om kwalitatief goed onderwijs te waarborgen is het noodzakelijk het onderwijs te herschikken. Met het bestuur van Gymnasium Juvenaat zijn zodoende in het verslagjaar gesprekken gestart. De scholen van OMO, het Mollerlyceum en Roncalli Scholengemeenschap, zijn eveneens betrokken bij de voorgenomen plannen. Het toekomstperspectief wordt één scholengroep voor mavo, havo, vwo met een herkenbaar gymnasium. De nieuwe scholengroep voorziet dan samen met ’t Rijks in de onderwijsbehoefte van de regio.