Inleiding huisvesting

Het onderwijs is een dynamische wereld, leren wordt persoonlijker, scholen organiseren zich in netwerken en eisen aan onderwijsgebouwen veranderen. Groei, krimp, onderwijsconcepten en duurzaamheid, het scholenlandschap verandert mee.

Lees meer ›Inleiding huisvesting

Toekomstbestendige huisvesting

Bij de sectorraden van het PO en VO en de VNG leeft al langer de wens om gemeenten en schoolbesturen meer in staat te stellen om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) onderwijshuisvesting waar te maken.

Lees meer ›Toekomstbestendige huisvesting

Duurzaamheid

Volgens deskundigen wordt de natuur op dit moment sneller afgebroken dan zij kan herstellen. Dit onderstreept de urgentie van het duurzaamheidsvraagstuk. Door haar maatschappelijke functie heeft de vereniging ook een taak in dit vraagstuk.

Lees meer ›Duurzaamheid

Huisvestingsprojecten

In Koers 2023 is opgenomen dat alle leerlingen goed onderwijs verdienen. Bij krimp van het aantal leerlingen wordt ingezet op het behouden van diversiteit van het onderwijsaanbod.

Lees meer ›Huisvestingsprojecten

Opgeleverde huisvestingsprojecten

In 2018 is een aantal huisvestingsprojecten opgeleverd. In het voorjaar van 2018 is de vervangende ver-/nieuwbouw van het Nuenens College in gebruik genomen.

Lees meer ›Opgeleverde huisvestingsprojecten