Opgeleverde huisvestingsprojecten

In 2018 is een aantal huisvestingsprojecten opgeleverd. In het voorjaar van 2018 is de vervangende ver-/nieuwbouw van het Nuenens College in gebruik genomen. Bijzonder aan dit project is dat er veel energiebesparende maatregelen zijn toegepast zoals extra dak- en gevelisolatie, LED–verlichting en zonnepanelen. De extra duurzaamheidsmaatregelen hebben geresulteerd in een energielabel A.

Na de oplevering van de nieuwbouw van het Dr. Mollercollege en de Walewyc-mavo in Waalwijk in 2014 is het schoolgebouw in 2018 met drie lokalen uitgebreid. De uitbreiding is in februari 2018 opgeleverd. In Helmond heeft de inpassing en uitbreiding van Vakcollege Helmond verder vorm gekregen. Dit project is in september 2018 opgeleverd.

Naast de opgeleverde projecten zijn verdere stappen in voorbereiding, ontwerp of realisatie gezet onder andere in Asten, Someren, Deurne, Vught, Tilburg, Eindhoven en Sint-Michielsgestel.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de lopende bouwprojecten met de bijbehorende investeringssom. Voor de financiering is daarbij een onderscheid gemaakt tussen gemeenten met en gemeenten zonder een overeenkomst tot doordecentralisatie en de herkomst van de budgetten.

School

Project

Gemeente

Raming

Taakstellend budget

 

Doorde- centralisatie

Vermogens- beslag scholen

        

IVO Deurne

Vervangende nieuwbouw

Deurne

16.700

  

16.700

 

Jeroen Bosch College/ Rodenborchcollege

Nieuwbouw

's Hertogenbosch

 

40.900

 

40.900

 

Bosche Vakschool

Vervangende nieuwbouw

's Hertogenbosch

 

18.900

 

18.900

 

Van Maerlant

Vervangende nieuwbouw

's Hertogenbosch

 

14.900

 

14.900

 

Varendonck College

Vervangende nieuwbouw Asten

Asten

 

7.200

 

5.800

1.400

Gymnasium Beekvliet

Uitbreiding en grootschalige
renovatie

Sint-Michielsgestel

 

6.000

 

6.000

 

OMO SG Tongerlo

Renovatie Vincentiusmavo

Roosendaal

 

7.000

 

7.000

 

OMO SG Tongerlo

Unilocatie Norbertuslyceum
en Gertrudiscollege

Roosendaal

 

20.800

 

20.800

 

Maurick College

Terreininrichting/nieuwbouw
poortgebouw

Vught

 

2.750

 

2.750

 

OMO SG Helmond

Uitbreiding Vakcollege Helmond

Helmond

 

2.900

 

2.900

 

OMO SG Helmond

Nieuwbouw in het
stadion/praktijkschool

Helmond

 

5.500

 

5.500

 

OMO SG Helmond

Nieuwbouw in het
stadion/sporthal

Helmond

 

7.100

 

7.100

 

OMO SG Helmond

Huisvesting
Dr.-Knippenbergcollege

Helmond

 

21.000

 

21.000

 
   

16.700

154.950

 

170.250

1.400

Tabel 7: Projecten waar sprake is van doordecentralisatie (bedragen x € 1.000)

School

Project

Gemeente

Raming

Taakstellend budget

 

Gemeente / provincie

Vermogens- beslag
scholen

        

Van Maerlantlyceum

Renovatie

Eindhoven

22.500

  

21.400

1.100

SG Kwadrant -
Cambreurcollege

Aanpassing
huisvesting

Dongen

 

15.700

 

13.200

2.500

SG Het Plein -
Helder havo/vwo

Nieuwbouw

Eindhoven

2.600

  

2.400

200

SG Het Plein

Sportvoorziening

Eindhoven

2.500

    

SG Het Plein -
Antoon Schellens

Vervangende
nieuwbouw

Eindhoven

500

    

SG Het Plein -
St-Joriscollege

Vervangende
nieuwbouw

Eindhoven

28.500

  

27.200

1.300

De Nieuwste School

Nieuwbouw

Tilburg

10.000

  

7.700

2.300

Diverse scholen

Plaatsing
zonnecellen

 

5.075

  

5.075

 
   

71.675

15.700

 

76.975

7.400

Tabel 8: Projecten waar geen sprake is van doorcentralisatie (bedragen x € 1.000)