Beleidsvoornemens en accenten 2019-2023

Sinds de oprichting van de vereniging in 1916 is het uitgangspunt van OMO de combinatie van traditie en innovatie voortzetten. Op beide uitgangspunten is de vereniging succesvol gebleken.

Lees meer ›Beleidsvoornemens en accenten 2019-2023

Balans 2019-2023

Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2019-2023, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose.

Lees meer ›Balans 2019-2023

Ontwikkeling financiële kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2018 tot en met 2023. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria weergegeven.

Lees meer ›Ontwikkeling financiële kengetallen

Exploitatiebegroting 2019-2023

Deze meerjarenbegroting 2019-2023 is op 19 december 2018 goedgekeurd door de raad van toezicht.

Lees meer ›Exploitatiebegroting 2019-2023

Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit verschillende scholen verspreid over de provincie Noord-Brabant. Belangrijk uitgangspunt is de manier waarop binnen de organisatie wordt gewerkt; volgens het principe van ‘alles decentraal, tenzij’.

Lees meer ›Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Risico’s en onzekerheden - Herbezetting medewerkers

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlaat een groot aantal medewerkers de komende jaren de scholen. Er is zorg over de wijze waarop kennis en expertise in de scholen kan worden behouden.

Lees meer ›Risico’s en onzekerheden - Herbezetting medewerkers

Risico’s en onzekerheden - Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wetswijziging op passend onderwijs ingegaan. De verschillende wijzigingen worden hieronder toegelicht. Deze wijzigingen zorgen voor de nodige onzekerheden over de toekomstige opbrengsten.

Lees meer ›Risico’s en onzekerheden - Passend onderwijs

Risico’s en onzekerheden - Vereenvoudiging bekostigingsmodel

In de toekomst zal naar alle waarschijnlijkheid het bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs worden vereenvoudigd.

Lees meer ›Risico’s en onzekerheden - Vereenvoudiging bekostigingsmodel

Risico’s en onzekerheden - Prestatiebox

De regeling prestatiebox is verlengd voor de jaren 2019 en 2020, maar het is nog onduidelijk of de regeling ook voor de jaren daarna wordt verlengd.

Lees meer ›Risico’s en onzekerheden - Prestatiebox