Risico’s en onzekerheden - Prestatiebox

De regeling prestatiebox is verlengd voor de jaren 2019 en 2020, maar het is nog onduidelijk of de regeling ook voor de jaren daarna wordt verlengd. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de regeling wordt gecontinueerd of dat de middelen worden toegevoegd aan de reguliere lumpsum.