Privacy

Binnen de vereniging zijn we bewust van het feit dat er persoonsgegevens worden uitgewisseld van een kwetsbare groep, namelijk onze leerlingen. De vereniging heeft een privacyreglement en verschillende aanverwante regelingen waar uit blijkt dat privacy hoog in het vaandel staat. De functionaris gegevensbescherming is de interne toezichthouder op de omgang met persoonsgegevens.

In het verslagjaar is, daar waar nodig, gewerkt om ons handelen nog meer af te stemmen op de verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De functionaris gegevensbescherming heeft op iedere school een contactpersoon die op de betreffende school belast is met vraagstukken rondom privacy. Daarnaast is in het verslagjaar het privacyreglement herzien en is Informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. Uit dit laatste volgt het Informatiebeveiligingsplan. Dit alles om zo goed mogelijk met de gegevens van onze leerlingen en het personeel om te gaan.