Kansen(on)gelijkheid

In de gemeente Tilburg loopt een initiatief onder de naam ‘Agenda Sociaal 013’. Vele partijen in de stad zetten met elkaar de schouders onder vier gekozen thema’s: ‘een goede start’, ‘ruimte om te leven’, ‘optimale kansen’ en ‘wereld die mij ziet’. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft zich in het bijzonder aan het thema ‘een goede start’ verbonden.

Binnen dit thema komen betrokken professionals van binnen en buiten het onderwijs regelmatig bij elkaar om te onderzoeken hoe zij met elkaar en met de bestaande middelen meer kunnen bereiken voor kinderen die dat nodig hebben. Dat doen ze door concreet en kleinschalig aan de slag te gaan. De focus in het gesprek is gericht op de ononderbroken ontwikkeling van het kind dat hulp nodig heeft.

Ervaringen en resultaten worden gedeeld binnen de vereniging zodat alle leerlingen daarvan kunnen profiteren.