Positie in de regionale samenleving

De positionering van de school in de directe omgeving is een taak van iedere school. De raad van bestuur en de scholen zorgen op verschillende niveaus samen voor de positionering van de school in de samenleving. Elke school heeft een raad van advies. De raad van advies adviseert de rector of algemeen directeur onder meer bij de ontwikkeling van beleid. De raad van advies is jaren geleden ingesteld om de maatschappij de school in te halen.

Het belang van regionale samenwerking is essentieel. Te denken valt aan provincie, gemeentes, andere po-, vo en hbo/wo-scholen in de regio, zorgaanbieders en maatschappelijke instanties. In de eigen regio kunnen de scholen afspraken maken over het onderwijsaanbod door middel van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen. Ook op het gebied van passend onderwijs vindt samenwerking plaats met andere v(s)o- scholen. Die samenwerking is geformaliseerd in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (zie bijlage 5).