Onderwijs in kerncijfers – slaagpercentages

Het (gewogen) gemiddelde slaagpercentage van alle scholen binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ligt bij vmbo-k, vmbo(g)t en havo in 2017/2018 boven het landelijke gemiddelde. Vmbo-b en vwo scoren enigszins onder het landelijke gemiddelde. Ondanks dit minimale verschil is dit een punt van aandacht. De scores per individuele OMO-school zijn van belang. Elke school verbindt, na evaluatie, conclusies aan de resultaten van de eigen opleidingen.

In bijlage 2 zijn de slaagpercentages van alle scholen en opleidingen weergegeven.

Grafiek 1: Gemiddelde slaagpercentages OMO-scholen (Bron: Vensters.nl, definitieve slaagpercentages 2017/2018)