Strategisch HRM

Strategisch Human Resource Management (SHRM) is een doorontwikkeling van het personeelsbeleid dat al in de scholen gevoerd wordt, passend bij de ambities van de school.

Lees meer ›Strategisch HRM

Strategische personeelsplanning

Er is behoefte aan een meerjaren strategisch personeelsplan op verenigingsniveau als basis voor het gesprek tussen scholen en het gesprek in de regio.

Lees meer ›Strategische personeelsplanning

Regionale arbeidsmarkten

Sinds enige jaren werken scholen binnen regionale arbeidsmarktregio’s intensief samen bij het opstellen van de formatie en het vormgeven van een regionale arbeidsmarkt.

Lees meer ›Regionale arbeidsmarkten

Professionalisering

In de CAO OMO zijn de uitgangspunten voor ons professionaliseringsbeleid beschreven:

Lees meer ›Professionalisering

Academische Opleidingsscholen

Een Academische Opleidingsschool (AOS) is een door het ministerie van OCW erkend netwerk van scholen en opleidingen. Samen leiden zij aankomende leraren op.

Lees meer ›Academische Opleidingsscholen

ProMotion – ruimte voor loopbaanontwikkeling

ProMotion is het interne loopbaancentrum van de vereniging. Medewerkers en leidinggevenden kunnen hier terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Lees meer ›ProMotion – ruimte voor loopbaanontwikkeling

Scholingstrajecten

In 2018 hebben zowel de managementconsulenten personeel als ProMotion diverse scholingstrajecten, trainingen en workshops verzorgd op de scholen, voor leidinggevenden en medewerkers.

Lees meer ›Scholingstrajecten

Re-integratie

Re-integratiebeleid omvat alle activiteiten van werkgever, medewerker en derden gericht op het voorkomen van (dreigende) werkloosheid of langdurig ziekteverzuim en behoud of terugkeer van de medewerker in het arbeidsproces.

Lees meer ›Re-integratie

CAO OMO

In 2018 is overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO OMO als opvolger van de CAO OMO 2014-2015. De nieuwe cao is op 1 april 2018 in werking getreden en loopt tot en met 31 december 2018.

Lees meer ›CAO OMO

Lerarenregister

Sinds 1 augustus 2017 is het beroep van leraar wettelijk beschermd door de Wet beroep leraar. Met deze wet worden de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening door de leraar gewaarborgd.

Lees meer ›Lerarenregister