Goed onderwijs bieden

Samen zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat is de belangrijkste taak van de vereniging en de scholen, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarbij wordt Koers 2023 gebruikt als kompas op verenigingsniveau.

Lees meer ›Goed onderwijs bieden

Waardengedreven onderwijs

Aandacht voor burgerschap is verplicht sinds 2006. In de wet staat dat scholen leerlingen onder meer kennis van en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtstaat en de mensenrechten moeten bijbrengen, met andere woorden: burgerschap.

Lees meer ›Waardengedreven onderwijs

De burgerschapsestafette

Bij de start van schooljaar 2017/2018 kwam via een van de OMO-scholen een kansrijk voorstel voor waardengedreven onderwijs onder de aandacht van de werkgroep identiteit: een zogenoemde burgerschapsestafette.

Lees meer ›De burgerschapsestafette

NRO onderzoek ‘Burgerschapsonderwijs dat werkt’

Sociale integratie is een belangrijk doel van de socialiserende functie van onderwijs. Bevordering van burgerschap is daarvan onderdeel en een wettelijke taak voor scholen.

Lees meer ›NRO onderzoek ‘Burgerschapsonderwijs dat werkt’

Verkenning lessentabel levensbeschouwing en identiteit OMO

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 heeft de werkgroep identiteit van de vereniging een commissie verkenning lessentabel levensbeschouwing en identiteit OMO ingesteld.

Lees meer ›Verkenning lessentabel levensbeschouwing en identiteit OMO

Leerlingen voorbereiden op de kosmopolitische samenleving

Leerlingen hebben zowel in het vervolgonderwijs als bij het uitoefenen van een beroep steeds vaker te maken met de gevolgen van globalisering. De scholen van de vereniging bereiden leerlingen voor op burgerschap in een kosmopolitische samenleving.

Lees meer ›Leerlingen voorbereiden op de kosmopolitische samenleving

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 in werking getreden. De scholen van de vereniging zijn vertegenwoordigd in tien regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs (bijlage 5).

Lees meer ›Passend onderwijs

OMO-prijzen, een bijzondere motiveringsprijs voor leerlingen

Elk jaar reikt de vereniging motiveringsprijzen uit aan leerlingen die een bijzonder praktijk- of profielwerkstuk hebben gemaakt.

Lees meer ›OMO-prijzen, een bijzondere motiveringsprijs voor leerlingen

Sociale veiligheid

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn sinds 1 augustus 2015 wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige school. De inspectie ziet hierop toe. Scholen moeten jaarlijks de sociale veiligheid monitoren.

Lees meer ›Sociale veiligheid

Kansen(on)gelijkheid

In de gemeente Tilburg loopt een initiatief onder de naam ‘Agenda Sociaal 013’. Vele partijen in de stad zetten met elkaar de schouders onder vier gekozen thema’s: ‘een goede start’, ‘ruimte om te leven’, ‘optimale kansen’ en ‘wereld die mij ziet’.

Lees meer ›Kansen(on)gelijkheid