Vluchtelingenonderwijs

In 2018 is het aantal asielzoekers gestabiliseerd. Het aantal nareizende jongeren (in het kader van gezinshereniging) is gedaald. Hierdoor is de totale onderwijsvraag opnieuw lager.

Lees meer ›Vluchtelingenonderwijs

Privacy

Binnen de vereniging zijn we bewust van het feit dat er persoonsgegevens worden uitgewisseld van een kwetsbare groep, namelijk onze leerlingen.

Lees meer ›Privacy

Vernieuwde vmbo-structuur

De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen onderwijs in het vmbo. In het schooljaar 2016-2017 zijn de vmbo-scholen van de vereniging gestart met de invoering van het vernieuwd vmbo met tien beroepsgerichte examenprogramma’s.

Lees meer ›Vernieuwde vmbo-structuur

Onderwijstijd

Scholen hebben veel ruimte om zelf, in overleg met de medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in te vullen en te spreiden. Sinds augustus 2015 is een nieuwe wettelijke urennorm van kracht: Wet modernisering onderwijstijd.

Lees meer ›Onderwijstijd

Onderwijs in kerncijfers – slaagpercentages

Het (gewogen) gemiddelde slaagpercentage van alle scholen binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ligt bij vmbo-k, vmbo(g)t en havo in 2017/2018 boven het landelijke gemiddelde. Vmbo-b en vwo scoren enigszins onder het landelijke gemiddelde.

Lees meer ›Onderwijs in kerncijfers – slaagpercentages

Resultaten praktijkscholen

Het praktijkonderwijs (pro) heeft als pedagogische missie en als wettelijke opdracht leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij en aan het arbeidsproces.

Lees meer ›Resultaten praktijkscholen

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Het behalen van een startkwalificatie voor zoveel mogelijk jongeren is een doelstelling van de Rijksoverheid. Een startkwalificatie is een mbo-2, havo- of vwo-diploma. In 2016-2017 vielen 23.744 jongeren uit.

Lees meer ›Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Vavo-leerlingen

Op 1 oktober 2018 bedroeg het aantal vavo-leerlingen 301, waarvan 124 reguliere vavo-leerlingen en 177 teruggekeerde gezakte vavo-leerlingen.

Lees meer ›Vavo-leerlingen

ICT in het onderwijs

ICT wordt binnen de scholen op diverse manieren ingezet in het onderwijs.

Lees meer ›ICT in het onderwijs

Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

Steeds meer scholen kiezen op basis van een ontwikkelde onderwijsvisie voor ICT-middelen, om daarmee persoonlijk en gedifferentieerd leren op maat beter mogelijk te maken.

Lees meer ›Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid