Vluchtelingenonderwijs

In 2018 is het aantal asielzoekers gestabiliseerd. Het aantal nareizende jongeren (in het kader van gezinshereniging) is gedaald. Hierdoor is de totale onderwijsvraag opnieuw lager. 

Op het AZC in Oisterwijk, waar 2College EOA Oisterwijk onderwijs geeft aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers), jongeren uit nieuwkomersgezinnen die op het AZC wonen en aan kinderen van statushouders die een huis hebben in Oisterwijk, wordt een duidelijke verschuiving binnen de doelgroep AMV’ers gezien.

De groep jongeren die geen toekomst krijgt in Nederland is gegroeid. Dat vraagt om andere vormen van begeleiding. Kunnen de jongeren blijven, dan volgt een overplaatsing naar een internationale schakelklas (ISK) met daarna een vervolg in het reguliere onderwijs. Binnen de vereniging geven de Bossche Vakschool in ‘s-Hertogenbosch en het Merletcollege in Grave in een ISK onderwijs aan vluchtelingen die mogen blijven.

Het personeel op deze scholen staat voor de taak om al deze jongeren goed onderwijs te geven. Maar ook om de leerlingen een warm welkom te bieden als tegenhanger van de vaak traumatische ervaringen.

Inmiddels zijn steeds meer jongeren uit de grote vluchtelingenstroom van 2015-2016 doorgestroomd naar het reguliere onderwijs waardoor vrijwel alle scholen van de vereniging een bijdrage leveren aan de toekomst van vluchtelingenkinderen in Nederland.