De burgerschapsestafette

Bij de start van schooljaar 2017/2018 kwam via een van de OMO-scholen een kansrijk voorstel voor waardengedreven onderwijs onder de aandacht van de werkgroep identiteit: een zogenoemde burgerschapsestafette. Koers 2023 benadrukt dat leerlingen worden uitgedaagd om verbanden over de vakken heen te leggen. De dialoog als werkvorm speelt bij de burgerschapsestafette een centrale rol. Leerlingen en docenten gaan een gelijkwaardig gesprek aan en leren om zich in te leven in anderen, de ander te accepteren, eigen meningen en opvattingen te onderzoeken en deze ter discussie te stellen. De dialoog wordt gevoerd aan de hand van onderwerpen, vraagstukken en vraagstellingen die morele dilemma’s bevatten.

Om de burgerschapsestafette verder uit te werken, is in 2018 een projectgroep gevormd. In deze projectgroep zijn vijf docenten van vier verschillende scholen actief. Het doel van het project is het ontwikkelen van inspiratiemateriaal voor burgerschapsontwikkeling. Dit inspiratiemateriaal wordt, samen met voorbeelden van werkvormen en achterliggende literatuur, beschikbaar gesteld in een nog te ontwikkelen digitale applicatie die voor zowel medewerkers van de vereniging als voor externe geïnteresseerden te gebruiken is.