NRO onderzoek ‘Burgerschapsonderwijs dat werkt’

Sociale integratie is een belangrijk doel van de socialiserende functie van onderwijs. Bevordering van burgerschap is daarvan onderdeel en een wettelijke taak voor scholen. Het belang van burgerschapsonderwijs en de noodzaak van versterking van de kwaliteit daarvan worden steeds meer gezien. Burgerschap is meetbaar op het niveau van zelfevaluaties (schoolplannen, schoolgidsen, meldcodes, veiligheidsprotocollen, etc.). Om dit meetbaar te maken heeft de Universiteit van Amsterdam een vragenlijst gemaakt in de vorm van een zelfevaluatie instrument. Iedere school kan dit instrument gebruiken.

De uitkomsten uit de zelfevaluatie geven sturing aan de ontwikkeling van burgerschaps-onderwijs. Verschillende OMO-scholen doen al meerdere jaren mee in de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit, en hebben samen met andere scholen een zelfevaluatie instrument voor scholen ontwikkeld.

De Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit van onderwijs bestaat uit een samenwerkingsverband tussen scholen, de Inspectie van het Onderwijs en de Universiteit van Amsterdam.