ICT in de bedrijfsvoering

Het jaar 2018 stond in het teken van de verhuizing van het datacenter en herijking van de OMO Cloud. De OMO Cloud is een private cloudoplossing, waarin de ICT-infrastructuur van meerdere scholen in een extern datacenter geplaatst is. De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan snel en er is kritisch gekeken wat voor scholen de nut en noodzaak is. Hierbij wordt per individuele school gekeken welke functionaliteit naar de OMO Cloud gemigreerd wordt.

De verhuizing van het datacenter was noodzakelijk omdat het huidige datacenter haar activiteiten per 31 december 2018 beëindigde. Dit was niet voorzien, maar door een goede voorbereiding is de verhuizing uiteindelijk succesvol afgerond in de herfstvakantie.

Afgelopen jaar is verder gewerkt aan het versterken van de relaties met de scholen en keek het OMO-bureau met interesse naar de ontwikkelingen van de digitale ontsluiting via SIVON. Speerpunten blijven kennisdeling, borging van opgedane kennis, verhoging van klanttevredenheid en communicatie.

In 2019 komt de focus weer te liggen op het aansluiten van scholen in de OMO Cloud en het digitaal ontsluiten van onze scholen. Het OMO-bureau wil spil worden voor kennisdeling tussen de scholen.