Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat en de totale baten. Voor deze indicator heeft de onderwijsinspectie aangegeven, dat deze over een periode van drie jaar niet negatief mag zijn. In onderstaande grafiek is zowel de rentabiliteit per jaar aangegeven als de rentabiliteit gemeten over een periode van drie jaar.

Grafiek 12: Rentabiliteit
Grafiek 13: Resultaat (bedragen x € 1.000)

Over de afgelopen drie jaar komt de vereniging per saldo uit op een positief exploitatieresultaat van 82.000 euro (0,01% positief).