Inkoopprojecten

Medio 2018 is de aanbesteding schoonmaak voor 25 scholen afgerond. De contracten zijn ingegaan in de periode juli/augustus 2018. Binnen de contracten zijn er twee varianten:

  • De eerste variant kent een initiële looptijd tot 2020 met de mogelijkheid om twee keer met één jaar te verlengen. Binnen deze variant zijn de volgende leveranciers werkzaam: Breedweer, IBN en WVS.

  • De tweede variant kent een initiële looptijd van twee jaar met daarna de mogelijkheid om met wederzijds goedvinden jaarlijks het contract te verlengen. Binnen deze variant zijn Breedweer, Visschedijk, Gom, Asito en CSU de leveranciers.

Op 10 oktober 2018 is het contract voor de levering van duurzame elektriciteit na afronding van de Europese aanbestedingsprocedure definitief gegund aan Eneco. Het nieuwe contract gaat in per 1 januari 2019, heeft een initiële looptijd van drie jaar en twee optionele verlengingen van 1 jaar.

In februari 2018 is de Europese aanbesteding leermiddelen definitief gegund. De aanbesteding kent twee percelen:

  • één perceel voor het interne leermiddelenfonds (5 scholen), gegund aan Van Dijk;

  • één perceel voor het externe leermiddelenfonds (29 scholen), gegund aan Iddink.

De initiële looptijd van het contract is twee jaar met twee keer de optie om met een jaar te verlengen.