2College Durendael

www.2college.nl
rector: Ad Poulisse
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

 • 2College Cobbenhagenlyceum, Tilburg

 • 2College Cobbenhagenmavo, Tilburg

 • 2College Durendael, Oisterwijk

 • 2College EOA, Oisterwijk

 • 2College Jozefmavo, Tilburg

 • 2College Ruivenmavo, Berkel-Enschot

“2College brengt je altijd verder!”

De scholen van 2College zijn een vaste waarde in de regio met ieder een eigen kleur en organisatie. Het onderwijs is gericht op het actief en zelfstandig leren van leerlingen. Ter voorbereiding op het vervolgonderwijs wordt nauw samengewerkt met verschillende onderwijsinstituten, instellingen en bedrijven. 2College werkt aan een optimale ontwikkeling en ontplooiing van ieder individu, zodat geen talent verloren gaat. We stimuleren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen. Na 2College kan de leerling leidinggeven aan zijn leven!

Organisatie in ontwikkeling

 • Positionering onderwijsaanbod in Tilburg, Tilburg-Noord, Oisterwijk en regio Berkel-Enschot en Udenhout.

 • Participatie bij de uitwerking en realisatie van de Sociale Agenda van de gemeente Tilburg.

 • Maatwerk in onderwijs, waaronder gepersonaliseerd leren.

 • Digitalisering als hulpmiddel bij het leren.

 • Professionalisering.

 • Opleiden in de school met AOS Midden-Brabant.

Terugblik

Elke vestiging werkt aan professionalisering en aan digitalisering. Digitalisering zorgt er onder andere voor dat het onderwijs aantrekkelijker wordt. In 2018 is er een onderwijskundig ICT-coördinator aangesteld die de verbindingsrol heeft in ICT en het onderwijsproces. Office 365 is uitgerold en er zijn eerste stappen gezet met het applicatieproces voor de leerlingen, met als pilot de Jozefmavo. In 2019 is het streven volledige implementatie en uitrol van de Windows10 werkplek binnen 2College.

Cobbenhagenmavo: Er is een schoolbuurtmedewerker aangesteld als verbindende schakel tussen school, gezin en wijk met als doel om in gezamenlijkheid te zorgen dat iedere leerling een goede toekomst tegemoet gaat.

Jozefmavo: De eerste verkennende gesprekken over het thema diagnostisch toetsen zijn gevoerd met als doel om de ontwikkeling van de leerlingen beter in beeld te kunnen brengen. In 2019 wordt vanuit een gezamenlijke visie dit thema verder ontwikkeld. Daarnaast worden leerlingen gestimuleerd en geënthousiasmeerd om meer te lezen.

Durendael: Durendael helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot wereldburger, leert leerlingen te leven met ondernemerschap en doorzettingsvermogen en heeft een rijk aanbod van basisberoepsgerichte leerweg tot tweetalig vwo.

Ruivenmavo: Op de Ruivenmavo is verder vorm gegeven aan de invoering van gepersonaliseerd leren volgens het concept Kunskapsskolan (KED).

Cobbenhagenlyceum: Op het Cobbenhagenlyceum is verder vorm gegeven aan de invoering van gepersonaliseerd leren volgens het concept Kunskapsskolan (KED) en worden TTO en Technasium volop doorontwikkeld.

EOA Oisterwijk: Deze locatie voor vluchtelingenonderwijs op het asielzoekerscentrum in Oisterwijk biedt onderwijs aan nieuwkomers in Nederland met als doel deze nieuwkomers te laten doorstromen naar het regulier onderwijs.