Zwijsen College

www.zwijsencollege.nl
rector VO Veghel: Anita O'Connor
opleidingen: vwo, havo
locatie:

  • Veghel

"Leren voor de toekomst"

Het Zwijsen College Veghel is een scholengemeenschap voor havo, vwo en Fast Lane vwo+. Dagelijks bezoeken bijna 1500 leerlingen uit Veghel en omstreken de school. De school ziet het als haar taak om de burger van de toekomst optimaal voor te bereiden op de samenleving. Er wordt een gemeenschap gecreëerd waarin het normaal is er voor elkaar te zijn. De school schept een inspirerende en stimulerende leeromgeving waarin leerlingen en medewerkers worden uitgedaagd het beste in zichzelf naar boven te halen. Een plek waar leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen.

Organisatie in ontwikkeling

  • Verdergaande inhoudelijke samenwerking binnen VO Veghel.

  • Efficiency van de ondersteunende processen binnen VO Veghel met behoud van kwaliteit.

  • Doorvoeren van een matrixorganisatie.

Terugblik

Verdere uitwerking betaprofileringsplan/Olympiadeklas: Na het voortraject met succes te hebben doorlopen, is de school Olympiadeschool geworden. Het doel is het bevorderen van talentontwikkeling bij de leerlingen, in de vorm van wedstrijden. Leerlingen worden uitgedaagd om te excelleren. Ze kunnen het gebruiken als een soort examentraining of het als kans zien om iets buiten de reguliere lesstof te doen. Meedoen is overigens belangrijker dan winnen. Inmiddels zijn de olympiades bij de meeste vakken (op verschillende manieren) opgenomen in het PTA.

Vak informatica in de onderbouw en ontwikkelingen Google Classroom: De school is overgestapt naar Chromebooks. Op de Chromebook zijn Google Apps geïnstalleerd, waaronder Google Classroom. Door het gebruik van Google Classroom kan gemakkelijker gedifferentieerd worden en kunnen opdrachten op individueel niveau aan een leerling gegeven worden. Deze ELO is gekoppeld aan Magister. Het vak informatica heeft een nieuwe, meer toekomstgerichte inhoud gekregen. Hierin worden niet alleen ICT-vaardigheden en informatievaardigheden aangeleerd maar ook het belangrijke mediawijsheid is in dit vak geïntegreerd. Computational thinking wordt eveneens behandeld.

Projecten in het kader van de Gezonde School; mentale weerbaarheid en sociaal gedrag: Het doel van deze projecten is het bevorderen van het welbevinden van de leerlingen. In het eerste leerjaar wordt de weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’ gegeven, als onderdeel van het vak leefstijl. Hiermee wordt het zelfvertrouwen vergroot en leren de leerlingen grenzen voor zichzelf te stellen. In het tweede leerjaar wordt overgegaan op de training ‘Over de Streep’. Hierbij wordt het wederzijds respect en begrip vergroot en leren de leerlingen van en met elkaar. De groepsvorming wordt hierdoor positief beïnvloed. Het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen wordt gestimuleerd. In het project wordt samengewerkt met experts zoals de zorgcoördinator, mentoren en de GGD.