Balans - langlopende schulden

Langlopende schulden

Boekwaarde
1 januari 2018

Aangegane
leningen

Aflossingen
huidig jaar

Aflossingen
volgend jaar

Boekwaarde
31 december 2018

Looptijd
> 1 jaar

Looptijd
> 5 jaar

BNG Bank 2,99%

38.906

-

1.875

1.875

37.032

7.500

29.532

Ministerie van Financiën 1,12%

-

17.000

-

-

17.000

5.332

11.668

Ministerie van Financiën 1,05%

-

30.000

-

1.917

28.083

7.668

20.415

Kredietinstellingen

38.906

47.000

1.875

3.792

82.115

20.500

61.615

        

Doordecentralisatiegelden

72.966

11.323

7.909

-

76.380

662-

77.042

        
 

111.872

58.323

9.784

3.792

158.495

19.838

138.657

(bedragen x € 1.000)

Kredietinstellingen

Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn leningen afgesloten.

In 2015 is een zestal hypothecaire leningen afgesloten bij de BNG Bank voor een totaalbedrag van € 45,0 miljoen. De totale jaarlijkse aflossing bedraagt € 1,9 miljoen.

Voor toekomstige bouwprojecten is in 2017 is een lening afgesloten bij de European Investment Bank voor € 60 miljoen en in 2018 een vijftal leningen bij het Ministerie van Financiën voor een totaal bedrag van € 142,1 miljoen. Deze bedragen zullen de komende jaren worden getrokken, waarna de aflossings- en renteverplichtingen gaan lopen. In 2018 is hiervan een bedrag van € 47,0 miljoen getrokken.

Kredietverstrekker

Hoofdsom

Rente

Looptijd

 

Hypotheekrecht/pandrecht

BNG Bank

7.600

2,99%

2015 t/m 2029

 

Markesingel 2, Helmond

BNG Bank

7.400

2,99%

2015 t/m 2029

 

Olympiaweg 8a, Waalwijk

BNG Bank

7.200

2,99%

2015 t/m 2029

 

Prins Willem Alexander Sportpark 15, Veghel

BNG Bank

6.200

2,99%

2015 t/m 2029

 

Muntelaar 4, Veghel

BNG Bank

6.300

2,99%

2015 t/m 2029

 

Titus Brandsmalaan 1, Vught

BNG Bank

10.300

2,99%

2015 t/m 2029

 

Merendreef 1, Valkenswaard

European Investment Bank

60.000

ntb

2019 t/m 2034

 

Deurne, Cuijk, Bergen op Zoom

Ministerie van Financiën

40.000

1,22%

2015 t/m 2029

 

Gemeentegarantie Roosendaal

Ministerie van Financiën

57.500

1,05%

2018 t/m 2048

 

Gemeentegarantie Den Bosch

Ministerie van Financiën

7.900

1,06%

2019 t/m 2049

 

Gemeentegarantie Nuenen

Ministerie van Financiën

7.300

0,96%

2019 t/m 2044

 

Gemeentegarantie Asten

Ministerie van Financiën

29.400

1,23%

2020 t/m 2052

 

Gemeentegarantie Helmond

 

247.100

    
(bedragen x € 1.000)

Doordecentralisatiegelden

Met de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen komen jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen zijn afkomstig van gemeenten waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is gesloten en zijn bedoeld voor het realiseren en in stand houden van goede huisvestingsvoorzieningen in die gemeenten. De middelen worden in een later jaar ingezet ten behoeve van de huisvesting in de betreffende gemeenten.