ICT in de bedrijfsvoering

In 2019 is heeft de focus gelegen op OMO Cloud, telefonie, het digitaal ontsluiten van scholen en kennisdeling tussen de scholen.

Er is gewerkt aan de uitvoering van Digikoers 2023 en voor elke school is gekeken welke meerwaarde OMO Cloud hen biedt.
De telefooncentrale is succesvol vervangen door een moderne Skype for Business oplossing.
De digitale ontsluiting via SIVON heeft een vruchtbare samenwerking gekend, maar ook vertraging opgelopen door zorgvuldig handelen vanuit SIVON.

In 2020 komt de focus te liggen op de herijking van de OMO Cloud, digitaal ontsluiten van de scholen via SIVON en kennisdeling tussen de scholen. Het OMO-bureau wil de spil worden voor kennisdeling tussen de scholen en expertise en advies als ondersteuning bieden. Speerpunten blijven kennisdeling, borging van opgedane kennis, verhoging van klanttevredenheid en communicatie.