ProMotion – ruimte voor loopbaanontwikkeling

Medewerkers en leidinggevenden kunnen bij ProMotion, het interne loopbaancentrum van de vereniging, terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling. ProMotion biedt zowel individuele trajecten als groepsgerichte trainingen.

In 2019 hebben 177 medewerkers een individueel traject bij ProMotion doorlopen. In 2018 waren dit er 176. De verhouding tussen OP en OOP bij individuele trajecten is grofweg 7:3. Dit is ongeveer gelijk aan 2018. Er hebben 93 medewerkers aan de trainingen en workshops (open inschrijving) deelgenomen.

Naast de trainingen en workshops op open inschrijving vinden er in toenemende mate ‘maatwerk’trainingen plaats op aanvraag van de scholen. In 2019 hebben 454 medewerkers gebruik gemaakt van deze maatwerktrajecten op locatie.

Voor meer informatie over ProMotion zie: promotion-loopbaanontwikkeling.nl.