Beleidsvoornemens en accenten 2020-2024

Sinds de oprichting van de vereniging in 1916 is het uitgangspunt van OMO de combinatie van traditie en innovatie voortzetten. Op beide uitgangspunten is de vereniging succesvol gebleken.

Lees meer ›Beleidsvoornemens en accenten 2020-2024

Balans 2020-2024

Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2020-2024, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose.

Lees meer ›Balans 2020-2024

Ontwikkeling financiële kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2019 tot en met 2024. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria weergegeven.

Lees meer ›Ontwikkeling financiële kengetallen

Exploitatiebegroting 2020-2024

Deze meerjarenbegroting 2020-2024 is op 9 december 2019 goedgekeurd door de raad van toezicht.

Lees meer ›Exploitatiebegroting 2020-2024

Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit verschillende scholen verspreid over de provincie Noord-Brabant. Belangrijk uitgangspunt is de manier waarop binnen de organisatie wordt gewerkt; volgens het principe van ‘alles decentraal, tenzij’.

Lees meer ›Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Belangrijkste risico’s en onzekerheden

In maart 2020 heeft Nederland helaas ondervonden wat de impact is van een virusuitbraak op de samenleving. Dit heeft uiteraard ook grote gevolgen binnen onze scholen. De financiële impact is beperkt.

Lees meer ›Belangrijkste risico’s en onzekerheden