Onderwijshuisvesting

Het speelveld van de onderwijshuisvesting is dynamisch en meer dan eens in beweging. In de basis is onderwijshuisvesting faciliterend aan onderwijs en onderwijsprocessen. Het schoolgebouw weerspiegelt de schooleigen onderwijsvisie.

Lees meer ›Onderwijshuisvesting

Toekomstbestendige huisvesting

De zorgtaken voor adequate onderwijshuisvesting zijn op basis van wet- en regelgeving verdeeld.

Lees meer ›Toekomstbestendige huisvesting

Duurzaamheid

In 2019 heeft Ons Middelbaar Onderwijs haar duurzaamheidsambitie geformuleerd: ‘OMO heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Lees meer ›Duurzaamheid

Kwaliteit en veiligheid

Inventarisatie van breedplaatvloeren in gebouwen en informatie over loden leidingen in schoolgebouwen

Lees meer ›Kwaliteit en veiligheid

Huisvestingsprojecten

De huisvestingprojecten hebben in 2019 te maken gehad met de gevolgen van een overspannen bouwmarkt. Nog meer dan voorheen is het van belang gebleken de juiste ontwerpende en uitvoerende partijen te selecteren.

Lees meer ›Huisvestingsprojecten