Vluchtelingenonderwijs

In 2019 is het aantal asielzoekers gestabiliseerd. Het aantal nareizende jongeren, in het kader van gezinshereniging, is gedaald. Hierdoor is de totale onderwijsvraag lager.

Dit heeft effect op het onderwijs aan de leerplichtige kinderen van deze nieuwkomers. Op het AZC in Oisterwijk verzorgt 2College al sinds de jaren negentig onderwijs aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers). Naast de kortdurende opvang van AMV’ers wordt er ook onderwijs aangeboden aan jongeren uit nieuwkomersgezinnen die op het AZC wonen en aan kinderen van statushouders die een huis hebben gekregen in Oisterwijk. Aangeboden vakken zijn onder meer NT2, maatschappijoriëntatie, ‘food and facility’ en bewegingsonderwijs.

Het onderwijs aan AMV’ers is gericht op de eerste periode van opvang, vaak twee tot vijf maanden. In deze periode wordt over de status besloten: blijven in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst. Is blijven aan de orde, dan volgt vaak een overplaatsing naar een andere woonvorm elders in Nederland. Het onderwijs aan jongeren uit de nieuwkomersgezinnen leidt vaak tot doorplaatsing naar het regulier onderwijs.

Kunnen de jongeren blijven, dan volgt een overplaatsing naar een internationale schakelklas (ISK) met daarna een vervolg in het reguliere onderwijs. Een ISK is een school voor voortgezet onderwijs en bestemd voor nieuwkomers in Nederland in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Het doel van de ISK is om leerlingen te schakelen naar passend regulier onderwijs door het leren van Nederlands, schoolse- en studievaardigheden en door in te burgeren. De ISK heeft twee leerjaren.

Binnen de vereniging geven de Bossche Vakschool in ’s-Hertogenbosch en het Merletcollege in Grave onderwijs in een ISK aan vluchtelingen die mogen blijven. Per 1 augustus is Metameer aangesloten bij de vereniging. De locatie Metameer Stevensbeek verzorgt ook onderwijs aan vluchtelingen in een ISK.

Het personeel op deze scholen staat voor de taak om al deze jongeren goed onderwijs te geven. Maar ook om de leerlingen een warm welkom te bieden als tegenhanger van de vaak traumatische ervaringen.