Langlopende schulden

Langlopende schulden

Boekwaarde
1 januari 2019

Aangegane
leningen

Aflossingen
huidig jaar

Aflossingen
volgend jaar

Boekwaarde
31 december 2019

Looptijd
> 1 jaar

Looptijd
> 5 jaar

BNG Bank 2,99%

37.032

0

1.875

1.875

35.157

7.500

27.657

Ministerie van Financiën 1,12%

17.000

23.000

0

1.333

38.667

5.332

33.335

Ministerie van Financiën 1,05%

28.083

27.500

1.917

1.917

53.666

7.668

45.998

Ministerie van Financiën 0,96%

0

7.300

0

292

7.008

1.168

5.840

Ministerie van Financiën 1,06%

0

7.900

0

264

7.636

1.052

6.584

Europese Investeringsbank 0,43%

0

60.000

0

4.000

56.000

16.000

40.000

Kredietinstellingen

82.115

125.700

3.792

9.681

198.134

38.720

159.414

        

Doordecentralisatiegelden

76.380

12.643

9.723

0

79.300

6.601

72.698

        
 

158.495

138.343

13.515

9.681

277.434

45.321

232.112

(bedragen x € 1.000)

Kredietinstellingen

Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn leningen afgesloten.

In 2015 is een zestal hypothecaire leningen afgesloten bij de BNG Bank voor een totaalbedrag van € 45,0 miljoen. De totale jaarlijkse aflossing bedraagt € 1,9 miljoen.

Voor toekomstige bouwprojecten is in 2017 is een lening afgesloten bij de European Investment Bank voor € 60 miljoen en in 2018 en 2019 een zestal leningen bij het Ministerie van Financien voor een totaal bedrag van € 149,6 miljoen. Deze bedragen zullen de komende jaren worden getrokken, waarna de aflossings- en renteverplichtingen gaan lopen. In 2019 is hiervan een bedrag van € 125,7 miljoen getrokken.

Kredietverstrekker

Hoofdsom

Rente

Looptijd

Hypotheekrecht/pandrecht

BNG Bank

7.600

2,99%

2015 t/m 2029

Markesingel 2, Helmond

BNG Bank

7.400

2,99%

2015 t/m 2029

Olympiaweg 8a, Waalwijk

BNG Bank

7.200

2,99%

2015 t/m 2029

Prins Willem Alexander Sportpark 15, Veghel

BNG Bank

6.200

2,99%

2015 t/m 2029

Muntelaar 4, Veghel

BNG Bank

6.300

2,99%

2015 t/m 2029

Titus Brandsmalaan 1, Vught

BNG Bank

10.300

2,99%

2015 t/m 2029

Merendreef 1, Valkenswaard

European Investment Bank

60.000

0,43%

2019 t/m 2034

Deurne, Cuijk, Bergen op Zoom

Ministerie van Financiën

40.000

1,22%

2015 t/m 2029

Gemeentegarantie Roosendaal

Ministerie van Financiën

57.500

1,05%

2018 t/m 2048

Gemeentegarantie Den Bosch

Ministerie van Financiën

7.900

1,06%

2019 t/m 2049

Gemeentegarantie Nuenen

Ministerie van Financiën

7.300

0,96%

2019 t/m 2044

Gemeentegarantie Asten

Ministerie van Financiën

29.400

1,23%

2020 t/m 2052

Gemeentegarantie Helmond

Ministerie van Financiën

7.500

0,16%

2020 t/m 2045

Gemeentegarantie Sint-Michielsgestel

 

254.600

   
(bedragen x € 1.000)

Doordecentralisatiegelden

Met de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen komen jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen zijn afkomstig van gemeenten waarmee een doordecentralisatie-overeenkomst is gesloten en zijn bedoeld voor het realiseren en in stand houden van goede huisvestingsvoorzieningen in die gemeenten. De middelen worden in een later jaar ingezet ten behoeve van de huisvesting in de betreffende gemeenten.