Huisvestingslasten

Huisvestingslasten

2019

begroting
2019

2018

Huur

2.891

2.452

2.564

Verzekeringen

649

681

697

Onderhoud

9.338

11.477

9.286

Energie en water

6.400

6.255

6.013

Schoonmaakkosten

474

349

559

Heffingen

1.985

1.955

1.921

Overige

3.719

3.137

3.476

 

25.456

26.306

24.516

(bedragen x € 1.000)

De huisvestingslasten van 2019 zijn € 3,1 miljoen lager dan begroot. In de begroting was uit gegaan van sloopkosten van € 2,5 miljoen inzake de vervangende nieuwbouw voor de Bossche Vakschool. De sloop is doorgeschoven naar 2020.