Privacy

Binnen de vereniging is men bewust van het feit dat er persoonsgegevens worden uitgewisseld van kwetsbare groepen; van onze leerlingen en van onze medewerkers. De vereniging heeft een privacyreglement en verschillende aanverwante regelingen en procedures waaruit blijkt dat bij de vereniging privacy hoog in het vaandel staat. De functionaris gegevensbescherming is de interne toezichthouder op de omgang met persoonsgegevens.

In het verslagjaar is verder gewerkt om het handelen nog meer af te stemmen op de verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft geresulteerd in het inrichten van de dataregisters (doelgroepen leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers). Ook zijn diverse procedures ontwikkeld waarin o.a. de rechten van betrokkenen worden gewaarborgd en het cameratoezicht is geformaliseerd.

De functionaris gegevensbescherming heeft op iedere school een contactpersoon die op de betreffende school belast is met vraagstukken rondom privacy.

In het verslagjaar is zowel op verenigings- als op schoolniveau veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en implementatie van de specifieke informatiebeveiligingsplannen.

In 2019 zijn 22 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.