Bijlage 1. Organisatie Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent drie organen: de ledenraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur. In onderstaand schema zijn de onderlinge samenhangen weergegeven.

Lees meer ›Bijlage 1. Organisatie Ons Middelbaar Onderwijs

Bijlage 2: Slaagpercentages 2019

Bij 'Onderwijs in kerncijfers', staan de gemiddelde slaagpercentages van de leerlingen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De tabel in deze bijlage geeft de slaagpercentages per school en opleiding weer.

Lees meer ›Bijlage 2: Slaagpercentages 2019

Bijlage 3: Toezichtarrangementen onderwijsinspectie

Onderstaande tabel geeft de arrangementen per locatie weer voor de per 31 december 2019

Lees meer ›Bijlage 3: Toezichtarrangementen onderwijsinspectie

Bijlage 4: Personeel in cijfers

In deze bijlage worden enkele personele kengetallen van 2019 in relatie tot voorgaande jaren grafisch gepresenteerd. Onder elke grafiek staat een korte toelichting.

Lees meer ›Bijlage 4: Personeel in cijfers

Bijlage 10: Code Goed Onderwijsbestuur

In de Code Goed Onderwijsbestuur zijn in de lidmaatschapseisen en richtlijnen onderwerpen genoemd die in jaarverslag terug moeten komen.

Lees meer ›Bijlage 10: Code Goed Onderwijsbestuur