Inkoopstrategie OMO

Inkoop zorgt ervoor dat een organisatie kan beschikken over die producten en diensten die een antwoord vormen op de (inkoop)vraag, tegen aantrekkelijke condities en geringe risico’s.

Lees meer ›Inkoopstrategie OMO

Inkoopprojecten

In mei 2019 is de aanbesteding schoonmaak voor Instelling Voorgezet Onderwijs (IVO) Deurne afgerond en gegund aan Variant Schoonmaak Service B.V. Een onderdeel van de nieuwe overeenkomst is dat, net als bij de aanbesteding in 2018, minimaal 20% van

Lees meer ›Inkoopprojecten

Inkoopprotocol

In september 2018 is het inkoopprotocol vastgesteld. In dit protocol zijn de basisspelregels opgenomen voor de inkoopprocedures en worden de verschillende inkooprollen toegelicht.

Lees meer ›Inkoopprotocol