Overige baten

Overige baten

2019

begroting
2019

2018

Verhuur

1.545

1.262

1.710

Detachering personeel

2.394

1.865

2.226

Schenking

4

8

64

Sponsoring

59

63

56

Ouderbijdragen

12.554

11.678

12.780

Overige

3.882

2.771

3.212

 

20.438

17.647

20.048

(bedragen x € 1.000)

Ouderbijdragen

De gerealiseerde bijdragen van ouders en leerlingen zijn € 0,9 miljoen hoger dan begroot. Dit is 7,5% hoger dan de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door de bijdragen van ouders in educatieve excursies en culturele activiteiten die hoger zijn dan begroot. Hiertegenover staan hogere kosten, die zijn verantwoord onder de ‘Overige lasten’.