Herschikking, samenwerking, fusie en overname

In meerdere regio’s vinden samenwerkingsinitiatieven tussen verschillende scholen plaats. Deze samenwerkingen ontstaan veelal om leerlingen de grootst mogelijke kansen op een mooie (onderwijs)carrière te bieden. De samenwerkingen vinden niet enkel plaats tussen vo-scholen, maar ook met andere onderwijspartners als het mbo en het vso.

Regio Boxmeer

De regio Boxmeer heeft de komende jaren te maken met een krimp van het leerlingaantal. Om voor de toekomst kwalitatief goed onderwijs in deze regio te behouden zijn Scholengemeenschap Metameer en de vereniging een samenwerking aangegaan. Dit heeft geresulteerd in een bestuursoverdracht van Metameer aan de vereniging per 1 augustus 2019. Sinds deze datum maakt Metameer onderdeel uit van de vereniging. Tussen Metameer en de omliggende OMO-scholen in de regio is de samenwerking geïntensiveerd.

’s-Hertogenbosch

In de stad ’s-Hertogenbosch is een groot aanbod havo-vwo onderwijs. Het Jeroen Bosch College kent al jaren financiële problemen. Geruime tijd is gekeken naar de mogelijkheid om het Jeroen Bosch College en het Rodenborch-College op één nieuwe locatie, aan de Groote Vliet in Rosmalen, samen te laten gaan. In het verslagjaar is gebleken dat deze optie niet haalbaar is en is er besloten het Jeroen Bosch College te sluiten zodra de nieuwe locatie gereed is. De leerlingen van het Jeroen Bosch College kunnen vanaf dat moment naar het Rodenborch-College. Personeel wordt zo veel als mogelijk van werk naar werk begeleid.

Roosendaal

Door de demografische ontwikkelingen in de regio Roosendaal vindt een terugloop van het aantal havo- en vwo-leerlingen plaats. Daarom heeft OMO scholengroep Tongerlo met de direct betrokkenen de afdelingen havo en vwo (inclusief gymnasium) van het Gertrudiscollege en het Norbertuscollege heringericht. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het Norbertus Gertrudis Lyceum aan de Lyceumlaan en de Norbertus Gertrudis Mavo aan de Vincentiusstraat.

Bergen op Zoom

Ook de regio Bergen op Zoom heeft te maken met een zeer sterke leerlingdaling. Om kwalitatief goed onderwijs te waarborgen is het noodzakelijk het onderwijs te herschikken. Met het bestuur van Gymnasium Juvenaat zijn eind 2018 gesprekken gestart. De scholen van de vereniging, het Mollerlyceum en Roncalli Scholengemeenschap, zijn eveneens betrokken bij de voorgenomen plannen. In het verslagjaar is gewerkt aan een procesplan om vanuit een gezamenlijke onderwijskundige visie te werken aan een verregaande samenwerking. Het toekomstperspectief voor één school of scholengroep die samen met ’t Rijks voorziet in de onderwijsbehoefte van de regio staat daarbij nog als stip op de horizon.