Bijlage 5: Regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Nummer

Naam

Deelnemende scholen

VO-25-07

Stichting Samenwerkingsverband VO-ROC Nijmegen en omgeving

Merletcollege

Elzendaalcollege

Metameer

VO-30-01

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o.

OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.

Roncalli Scholengemeenschap

VO-30-02

Samenwerkingsverband VO in de regio Roosendaal

OMO scholengroep Tongerlo

VO-30-03

Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving

Munnikenheide College

Kwadrant Scholengroep (Locatie Hanze College)

VO-30-04

Stichting Samenwerkingsverband passend onderwijs VO Tilburg e.o.

2College

De Nieuwste School

Mill Hill College

Kwadrant Scholengroep (Locatie Cambreur College)

Sint-Odulphuslyceum

Theresialyceum

VO-30-05

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Meierij

Gymnasium Beekvliet

Jacob-Roelandslyceum

Sint-Janslyceum

Jeroen Bosch College

Rodenborch-College

Maurick College

Bossche Vakschool

Van Maerlant

Baanderherencollege vmbo

Baanderherencollege praktijkonderwijs

VO-30-06

Samenwerkingsverband VO Brabant Noordoost

Fioretti College

Maaslandcollege

Zwijsen College Veghel

VO-30-07

Regionaal Samenwerkingsverband voor passend onderwijs Eindhoven en Kempenland

Scholengroep Het Plein

Eckartcollege

Rythovius College

Sondervick College

Scholengemeenschap Were Di

Van Maerlantlyceum

VO-30-08

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland

OMO Scholengroep Helmond

Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne

Varendonck College

VO-30-09

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat

OMO Scholengroep De Langstraat