Ziekteverzuim

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage voor de totale vereniging was in 2019 5,08%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2018 (4,80%).

Grafiek 12: Percentage ziekteverzuim

Ziekmeldingsfrequentie

In 2019 was de ziekmeldingsfrequentie voor de totale vereniging 1,31 (in 2018 was dit 1,35). Dit kengetal drukt uit hoeveel ziekmeldingen er per fte zijn gedaan.

Percentage nulverzuim

Het percentage nulverzuim voor de totale vereniging was 39,72% (in 2018 was dit 37,65%). Dit kengetal drukt uit welk percentage van de medewerkers niet afwezig is geweest als gevolg van ziekteverzuim in de periode.

Gemiddelde verzuimduur

De gemiddelde verzuimduur in dagen voor de totale vereniging was 16,34 (in 2018 was dit 14,32).