HD-programma rectoren/algemeen directeuren

Sinds enkele jaren wordt door de rectoren/algemeen directeuren van de vereniging een Human Developmentprogramma (HD-programma) gevolgd. Basis van dit programma is de beschrijving van de ideale OMO-rector.

Lees meer ›HD-programma rectoren/algemeen directeuren

Managementstatuut

De scholen vormen geen eigenstandige juridische entiteiten. De scholen worden in stand gehouden door en maken onderdeel uit van de rechtspersoon vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De vereniging vormt dan ook het bevoegd gezag.

Lees meer ›Managementstatuut

Ontwikkeling leiderschapsprogramma

De vereniging ambieert een goed gekwalificeerd en breed geschoold management. Om deze ambitie te ondersteunen is in 2017 gestart met een verkenning van een leiderschapsprogramma.

Lees meer ›Ontwikkeling leiderschapsprogramma

Jaargesprek

In het jaargesprek van de raad van bestuur met de scholen wordt stilgestaan bij de onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleidscyclus, de kwaliteitscyclus en de planning- en controlcyclus.

Lees meer ›Jaargesprek