ICT in het onderwijs

ICT wordt op de verschillende scholen op diverse manieren ingezet in het onderwijs.
Jaarlijks wordt een inventarisatie gedaan om zicht te hebben op de vraag hoe ver de verschillende scholen hiermee zijn. Deze inventarisatie bestaat uit een digitale enquête. Daarbij wordt uitgegaan van het ‘Vier in balans-model’ van Kennisnet met de vier randvoorwaarden: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur.

Het Vier in balans-model van Kennisnet met de vier randvoorwaarden

Uit de inventarisatie blijkt dat de trend doorzet dat steeds meer scholen op basis van een ontwikkelde onderwijsvisie kiezen voor ICT-middelen om daarmee persoonlijk en gedifferentieerd leren op maat beter mogelijk te maken. Deze ambitie vraagt om adequate ICT-faciliteiten, zoals een goede ICT-infrastructuur en kwalitatief hoogwaardig digitaal leermateriaal. Het gebruik van persoonlijke ‘devices’ en digitale leermiddelen neemt toe. Dit heeft gevolgen voor het leermiddelenbeleid maar ook voor de ICT-inrichting op de scholen.