Onderwijshuisvesting

Het speelveld van de onderwijshuisvesting is dynamisch en meer dan eens in beweging. In de basis is onderwijshuisvesting faciliterend aan onderwijs en onderwijsprocessen. Het schoolgebouw weerspiegelt de schooleigen onderwijsvisie. Daarmee wordt van gebouwen verwacht dat zij (kunnen) meebewegen met ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Tegelijkertijd dient de huisvesting passend te zijn, of minimaal passend gemaakt te kunnen worden, op veranderingen in de vraag.

In 2019 heeft een aantal ontwikkelingen geleid tot extra uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Zo geldt voor de energiebesparende maatregelen vanuit het Activiteitenbesluit sinds 1 juli 2019 een informatieplicht. Daarnaast is sprake van een overspannen bouwmarkt wat een negatieve weerslag heeft op de bouwprijzen en het aantal inschrijvers per bouwproject. Procedureel geeft een aantal gemeenten invulling aan de (verwachte) wettelijke verplichting tot een Integraal Huisvestingsplan (IHP).