Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

2019

begroting
2019

2018

Rentebaten

7

40

17

Rentelasten

-2.145

-2.440

-1.475

 

-2.138

-2.400

-1.458

(bedragen x € 1.000)

Rentelasten

De rentelasten 2019 zijn met € 0,7 miljoen gestegen ten opzichte van 2018 vanwege nieuw afgesloten schatkistleningen.

Onderstaande een overzicht van de rentelasten inzake externe leningen:

Kredietverstrekker

Hoofdsom

Rente

Looptijd

Rentelasten

BNG Bank

45.000

2,99%

2015 t/m 2029

1.142

Ministerie van Financiën

40.000

1,22%

2015 t/m 2029

254

Ministerie van Financiën

57.500

1,05%

2018 t/m 2048

522

Ministerie van Financiën

7.900

1,06%

2019 t/m 2049

76

Ministerie van Financiën

7.300

0,96%

2019 t/m 2044

64

 

157.700

  

2.058

(bedragen x € 1.000)