Bijlage 2: Slaagpercentages 2019

Bij 'Onderwijs in kerncijfers', staan de gemiddelde slaagpercentages van de leerlingen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De tabel in deze bijlage geeft de slaagpercentages per school en opleiding weer.

School / vestiging

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-g/t

havo

vwo

2College

     

Durendael

100,0%

98,6%

100,0%

91,7%

97,6%

Cobbenhagenlyceum

   

88,7%

93,5%

Cobbenhagenmavo

  

91,4%

  

Ruivenmavo

  

89,6%

  

Jozefmavo

  

97,2%

  

Baanderherencollege

100,0%

97,0%

97,3%

  

Bossche Vakschool

     

Bossche Vakschool

98,4%

100,0%

   

Van Maerlant

 

100,0%

85,7%

  

De Nieuwste School

  

88,9%

84,0%

91,7%

Eckartcollege

     

Eckartcollege

  

94,7%

88,8%

96,5%

Nuenens College

100,0%

100,0%

80,4%

  

Elzendaalcollege

     

Boxmeer

  

92,3%

91,0%

91,3%

Gennep

100,0%

98,3%

97,4%

  

Fioretti College

98,6%

100,0%

98,5%

  

Gymnasium Beekvliet

     

93,0%

Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne

     

Peellandcollege

   

91,5%

98,1%

Alfrinkcollege

  

99,2%

  

Hub van Doornecollege

100,0%

95,5%

   

Jacob-Roelandslyceum

   

91,0%

88,9%

Jeroen Bosch College

  

94,1%

77,9%

92,5%

Kwadrant Scholengroep

     

Hanze College

100,0%

97,7%

60,0%

  

Cambreur College

95,2%

97,8%

98,5%

90,9%

97,4%

Maaslandcollege

  

90,2%

86,6%

86,7%

Maurick College

100,0%

100,0%

98,9%

96,5%

91,7%

Merletcollege

     

Mill

100,0%

100,0%

100,0%

  

Cuijk

100,0%

85,7%

97,2%

83,8%

96,7%

Grave

100,0%

93,3%

97,4%

92,5%

 

Metameer

     

Jenaplan Boxmeer

100,0%

100,0%

96,8%

  

Stevensbeek

   

94,3%

94,3%

Mill Hill College

  

96,4%

88,3%

80,5%

Munnikenheide College

     

Etten-Leur

95,8%

95,1%

100,0%

  

Rucphen

100,0%

96,8%

97,3%

  

OMO Scholengroep Bergen op Zoom

     

Mollerlyceum

  

91,5%

81,8%

87,5%

‘t Ravelijn

100,0%

94,6%

85,2%

  

Zuidwesthoek College

100,0%

94,4%

91,1%

  

OMO Scholengroep De Langstraat

     

Walewyc

  

95,0%

  

Dr. Mollercollege

   

81,1%

91,4%

Van Haestrechtcollege

100,0%

96,7%

95,0%

  

d'Oultremontcollege

  

94,7%

92,5%

89,3%

OMO Scholengroep Helmond

     

Vakcollege Helmond

94,9%

89,7%

   

Carolus Borromeus College

  

91,8%

93,4%

90,5%

Dr.-Knippenbergcollege

  

92,3%

84,7%

84,8%

OMO scholengroep Tongerlo

     

Da Vinci College

100,0%

97,9%

   

Norbertus Gertrudis Mavo

  

90,9%

91,0%

88,9%

Norbertus Gertrudis Lyceum

   

94,9%

94,1%

Rodenborch-College

  

93,1%

85,4%

98,0%

Roncalli Scholengemeenschap

  

94,1%

92,0%

95,8%

Rythovius College

  

97,0%

90,0%

98,4%

Scholengemeenschap Were Di

100,0%

96,4%

90,8%

91,6%

93,1%

Scholengroep Het Plein

     

Sint-Joriscollege

  

96,1%

90,7%

95,9%

Helder havo/vwo

   

84,6%

85,7%

Aloysius De Roosten

  

78,8%

  

Vakcollege Eindhoven

100,0%

100,0%

   

Sint-Janslyceum

  

95,1%

90,3%

95,0%

Sint-Odulphuslyceum

   

93,1%

94,3%

Sondervick College

95,6%

92,2%

93,4%

94,0%

95,2%

Theresialyceum

   

84,1%

86,2%

Van Maerlantlyceum

   

94,7%

94,4%

Varendonck College

     

Asten

   

93,9%

94,1%

Someren

100,0%

100,0%

93,2%

  

Zwijsen College Veghel

   

86,5%

93,9%

Gemiddelde OMO scholen

99,0%

96,3%

93,9%

89,3%

92,3%

Landelijk gemiddelde

98,0%

95,7%

92,9%

88,3%

90,7%