Kwaliteit en veiligheid

Breedplaatvloeren

In 2018 heeft de minister gemeenten aangeschreven om gebouweigenaren te informeren over de toepassing van breedplaatvloeren in gebouwen van na 1999. Aanleiding hiervoor was het instorten van een parkeergarage in Eindhoven. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft het initiatief genomen om de schoolgebouwen te inventariseren op de toepassing van breedplaatvloeren en mogelijke veiligheidsrisico’s. Geconcludeerd is dat bij de scholen van de vereniging geen sprake is van een veiligheidsrisico. De betreffende gemeentes zijn hierover actief geïnformeerd.

Loden leidingen

Vanaf december 2019 is in de media uitgebreid aandacht geweest voor de mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid als gevolg van loden waterleidingen. Loden waterleidingen kunnen aanwezig zijn in schoolgebouwen gerealiseerd vóór 1960; daarna werd toepassing verboden. Alle scholen zijn individueel geïnformeerd, ook over mogelijk te nemen vervolgstappen indien (een deel van) de gebouwen in de risicoklasse vallen.