Flexibele arbeid

OMO-scholen hebben de behoefte om snel, betrouwbaar en betaalbaar tijdelijke vacatures voor bevoegd en passend onderwijzend personeel in te kunnen vullen. Dit geldt vooral bij uitval van personeel. De wens is de inzet via één loket voor alle scholen te laten verlopen. Hiervoor heeft de stuurgroep flexibele arbeid in 2019 stappen gezet om een voorstel tot het organiseren van een interne OMO-vervangingspool en een aanbesteding uitzendarbeid in samenhang op te pakken.

De stuurgroep heeft hiertoe onder andere:

  • berekeningen van het mogelijke volume gemaakt;

  • een marktconsultatie uitgevoerd;

  • aanvullende analyses over de inzet in de praktijk uitgevoerd;

  • intern het gesprek gevoerd.

Het blijkt een ingewikkelde opdracht. De stuurgroep flexibele arbeid gaat met alle opgedane inzichten in 2020 verder om, mogelijk via een pilot, te komen tot de eerste concrete stappen om flexibele arbeid voor de vereniging te verkennen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan de aanbesteding van uitzendarbeid verder vormgegeven worden.