Bijlage 3: Toezichtarrangementen onderwijsinspectie

Onderstaande tabel geeft de arrangementen per locatie weer voor de per 31 december 2019

toegekende toezichtarrangementen.

Legenda:

G Goed

B Basisarrangement / voldoende

O Aangepast toezichtarrangement ‘onvoldoende’ (voorheen ‘zwak’)

ZZ Aangepast toezichtarrangement ‘zeer zwak’

Naam school/vestiging

pro

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-g/t

havo

vwo

 

2College

       

Durendael

 

B

B

B

B

B

 

Cobbenhagenmavo

   

B

   

Cobbenhagenlyceum

    

B

B

 

Ruivenmavo

   

B

   

Jozefmavo

   

B

   

Baanderherencollege

B

B

B

B

   

Bossche Vakschool

       

Bossche Vakschool

 

B

B

    

Van Maerlant

  

B

B

   

De Nieuwste School

   

B

B

B

 

Eckartcollege

       

Eckartcollege

   

G

G

G

 

Nuenens College

 

B

B

B

   

Elzendaalcollege

       

Boxmeer

   

B

B

B

 

Gennep

 

B

B

B

   

Fioretti College

G

G

G

G

   

Gymnasium Beekvliet

     

G

 

IVO-Deurne

       

Peellandcollege

    

B

B

 

Alfrinkcollege

   

B

   

Hub van Doornecollege

 

B

B

    

Sprongcollege

B

      

Jacob-Roelandslyceum

    

B

B

 

Jeroen Bosch College

   

B

B

B

 

Kwadrant Scholengroep

       

Hanze College

 

B

B

B

   

Cambreur College

 

B

B

B

B

B

 

Maaslandcollege

   

B

B

B

 

Maurick College

 

B

B

B

B

B

 

Merletcollege

       

Mill

 

B

B

B

   

Cuijk

 

B

B

B

B

B

 

Grave

 

B

B

B

B

  

Metameer

       

Stevensbeek

 

B

B

B

B

B

 

Jenaplan Boxmeer

 

B

B

V

   

Mill Hill College

   

B

B

B

 

Munnikenheide College

       

Rucphen

 

B

B

B

   

Etten-Leur

 

B

B

B

   

Mollerlyceum

   

B

B

B

 

OMO SG Bergen op Zoom

       

ZuidWesthoek College

 

B

B

B

   

’t R@velijn

 

G

G

G

   

OMO SG De Langstraat

       

Walewyc

   

G

   

Dr. Mollercollege

    

B

B

 

Van Haestrechtcollege

 

B

B

B

   

d'Oultremontcollege

   

B

B

B

 

OMO SG Helmond

       

Carolus Borromeus College

   

B

B

B

 

Dr.-Knippenbergcollege

   

G

B

G

 

Praktijkschool Helmond

B

      

Vakcollege Helmond

 

B

B

    

OMO SG Tongerlo

       

Da Vinci College

B

B

B

    

Gertrudiscollege

   

B

B

B

 

Norbertuscollege

    

B

B

 

Roncalli Scholengemeenschap

   

B

B

B

 

Rodenborch-College

   

B

B

B

 

Rythovius College

   

B

B

B

 

Scholengroep Het Plein

       

Sint-Joriscollege

   

B

B

B

 

Antoon Schellenscollege
(alleen onderbouw)

       

Aloysius De Roosten

   

B

   

Vakcollege Eindhoven

 

B

B

    

Praktijkschool Eindhoven

B

      

Helder havo/vwo

    

B

V

 

Scholengemeenschap Were Di

 

B

B

B

B

B

 

Sint-Janslyceum

   

B

B

B

 

Sint-Odulphuslyceum

    

B

B

 

Sondervick College

 

B

B

B

ZZ

B

 

Theresialyceum

    

B

B

 

Van Maerlantlyceum

    

B

B

 

Varendonck College

       

Asten

    

B

B

 

Someren

B

B

B

B

   

Zwijsen College Veghel

    

G

G

 

Totaal goed

1

2

2

5

2

4

16

Totaal basis/voldoende

6

24

25

39

32

31

157

Totaal zwak

0

0

0

0

0

0

0

Totaal zeer zwak

0

0

0

0

1

0

1

Totaal opleidingen

7

26

27

44

35

35

174